ผู้ใช้คนนี้มีความสุขกับการอธิบายเกี่ยวกับมิติที่ 4