แม่แบบ:User ลำปาง


พระอุโบสถ วัดศรีชุม ลำปาง 12.jpg ผู้ใช้คนนี้มีภูมิลำเนาอยู่ใน จังหวัดลำปาง

วิธีใช้ ดูที่ คุยเรื่องแม่แบบ:Userbox province