ลบ. ผู้ใช้คนนี้มีภูมิลำเนาอยู่ใน จังหวัดลพบุรี

วิธีใช้ ดูที่ คุยเรื่องแม่แบบ:Userbox province