แม่แบบ:User ยโสธร


Seal Yasothon.png ผู้ใช้คนนี้มีภูมิลำเนาอยู่ใน จังหวัดยโสธร

วิธีใช้ ดูที่ คุยเรื่องแม่แบบ:Userbox province