แม่แบบ:User พิษณุโลก


พล. ผู้ใช้คนนี้มีภูมิลำเนาอยู่ใน จังหวัดพิษณุโลก

วิธีใช้ ดูที่ คุยเรื่องแม่แบบ:Userbox province