แม่แบบ:User กำแพงเพชร


กพ. ผู้ใช้คนนี้มีภูมิลำเนาอยู่ใน จังหวัดกำแพงเพชร

วิธีใช้แก้ไข

ดูที่ คุยเรื่องแม่แบบ:Userbox province