แม่แบบ:User กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

ก.ทผู้ใช้รายนี้เป็นนักเรียน/บุคลากร/ศิษย์เก่า
ของโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย