แม่แบบ:OldStyleDateDY

{{{1}}} {{{2}}} [ตามปฎิทินเก่า {{{3}}}]

Documentation icon คู่มือการใช้งานแม่แบบ[ดู] [แก้] [ประวัติ] [ล้างแคช]

การใช้งานแก้ไข

แม่แบบนี้ใช้แสดงวันที่ทั้งในปฏิทินแบบเก่า (Old Style) และปฏิทินแบบใหม่ (New Style) ในกรณีที่ "ปี" มีความแตกต่างระหว่างปฏิทินแบบเก่าและแบบใหม่ (ควรพิจารณาบทความ การยอมรับปฏิทินเกรกอเรียน ประกอบ)

{{OldStyleDateDY|NS day and month|NS year|OS day, month and year}}

ตัวอย่างแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข

  • {{OldStyleDate}} – สำหรับกรณีที่ปีเหมือนกัน ในปฏิทินแบบเก่าและแบบใหม่
    • ตัวอย่าง: 2 February [ตามปฎิทินเก่า: 20 January] 1905