แม่แบบนี้ทำงานคู่กับ {{nowrap begin}} โปรดดูคำอธิบายที่นั่น