เอริก ดับเบิลยู. ไวส์สไตน์, "Mathworld" จากแมทเวิลด์.

Documentation icon คู่มือการใช้งานแม่แบบ[ดู] [แก้] [ประวัติ] [ล้างแคช]

Functionแก้ไข

This template is used for references to http://mathworld.wolfram.com.

Paramsแก้ไข

Param urlname
e.g.: GammaFunction
Param title
e.g.: Gamma Function
Param author
e.g.: John Doe (default is Eric W. Weisstein)