{{{1}}}

วิธีใช้แก้ไข

ใช้กับคำภาษาสันสกฤต โดยไม่ต้องมีชื่อภาษากำกับ (เช่น กรณีที่มีคำภาษานี้ปรากฏเป็นครั้งที่สองในบทความ)

ดูเพิ่มแก้ไข

{{lang-sa}}