แม่แบบ:Lang-de2

(เปลี่ยนทางจาก แม่แบบ:Lang-German2)

{{{1}}}

วิธีใช้แก้ไข

ใช้กับคำภาษาเยอรมัน โดยไม่ต้องมีชื่อภาษากำกับ (เช่น กรณีที่มีคำภาษานี้ปรากฏเป็นครั้งที่สองในบทความ)

ดูเพิ่มแก้ไข