แม่แบบ:แม่แบบซับซ้อน

(เปลี่ยนทางจาก แม่แบบ:Intricate template)

แม่แบบนี้ใช้สำหรับประกาศในแม่แบบอื่นว่าเป็นแม่แบบที่มีความซับซ้อนยุ่งยากในการแก้ไข มิใช่หมายถึงตัวแม่แบบที่กำลังกล่าวถึงนี้