การใช้งาน แก้ไข

{{Infobox beauty pageant
| winner    = 
| represented = 
| theme    =
| image    = 
| caption   = 
| date     = 
| presenters  = 
| acts     = 
| venue    = 
| broadcaster = 
| congeniality = 
| best national costume = 
| miss internet =
| photogenic  = 
| entrants   = 
| placements  = 
| debuts    = 
| withdrawals  = 
| returns   = 
}}