แม่แบบ:Infobox Catholic apparition

Infobox Catholic apparition
Documentation icon คู่มือการใช้งานแม่แบบ
{{{name}}}
[[File:{{{image}}}|{{{size}}}|alt={{{alt}}}|{{{alt}}}]]
{{{caption}}}
[[File:{{{map}}}|{{{msize}}}|alt={{{malt}}}|{{{malt}}}]]
{{{mcaption}}}
[[File:{{{map2}}}|{{{msize2}}}|alt={{{malt2}}}|{{{malt2}}}]]
{{{mcaption2}}}
สถานที่{{{location}}}
วันที่{{{date}}}
ผู้พบ{{{witness}}}
ประเภท{{{type}}}
การรับรอง{{{approval}}}
สักการสถาน{{{shrine}}}
องค์อุปถัมภ์{{{patronage}}}
ลักษณะของรูปเคารพ{{{attributes}}}
วันฉลอง{{{feast_day}}}
{{Infobox Catholic apparition
| name = 
| full_name =
| image = 
| size = 
| alt = 
| caption = 
| map = 
| msize = 
| malt = 
| mcaption = 
| location = 
| date = 
| witness = 
| type = 
| approval = 
| shrine = 
| patronage = 
| attributes = 
}}