ใช้แม่แบบนี้เพื่อเพิ่มช่องว่างเล็กน้อยก่อนตัวยก เพื่อไม่ให้ขัดแย้งกับข้อความที่อยู่ติดกันและโดยเฉพาะตัวเอียง:

{{isup|ข้อความเป็นตัวยก}} สำหรับช่องว่างภายในเริ่มต้น;
{{isup|N_units|ข้อความเป็นตัวยก}} หรือ, ใช้ทางลัดอื่น {{padlsup|N_units|text to superscript}}
 สำหรับ N_units ของช่องว่างภายใน โดยที่ N_units คือ ตัวเลข ตามด้วยหน่วยที่เกี่ยวข้องกับการแสดงผล (em, px, pt, ฯลฯ) ตัวอย่างเช่น {{padlsup|1px|blah}}
{{i sup}} (ด้วยช่องว่างภายในเริ่มต้น) และ <sup> เปรียบเทียบ
[[SS Kroonland|SS ''Kroonland'']]{{i sup|2}} ผลลัพธ์: SS Kroonland2
[[SS Kroonland|SS ''Kroonland'']]<sup>2</sup> ผลลัพธ์: SS Kroonland2

ดูเพิ่ม

แก้