แม่แบบนี้สร้างขึ้นโดยแม่แบบ {{Expand language}} ใช้สำหรับติดป้ายให้กับบทความที่มีเนื้อหาดีกว่าในวิกิพีเดียภาษาสเปน และสมควรจะแปลจากภาษาสเปนมาเป็นภาษาไทย

การใช้งานแก้ไข

ติดป้ายนี้ให้กับบทความด้วยการใส่

{{Expand Spanish|ชื่อบทความที่ตรงกันในวิกิพีเดียภาษาสเปน|date=ตุลาคม 2022}}

แม่แบบนี้จะใส่หมวดหมู่ หมวดหมู่:บทความที่ต้องการการแปลจากวิกิพีเดียภาษาสเปน โดยอัตโนมัติ

และด้วยเหตุนี้ ควรใส่แม่แบบนี้ในหน้าบทความ ไม่ควรใส่ในหน้าอภิปราย

พารามิเตอร์เสริมแก้ไข

บทความในภาษาอื่นที่เป็นบทความคัดสรร อาจใส่ fa=yes เช่น

{{Expand Spanish|fa=yes|date=ตุลาคม 2022}}

The template may be placed in an individual section, using section=yes, as in

{{Expand Spanish|section=yes|date=ตุลาคม 2022}}