ถ้าภาพนี้อัปโหลดหลังจากวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 ผู้ดูแลระบบมีสิทธิ์ลบได้ทันที[1]

สำหรับภาพที่มีอยู่เดิมจะพิจารณาในการลบต่อไป

ภาพนี้ อยู่ภายใต้ ลิขสิทธิ์ในรูปแบบของCreative Commons Attribution NonCommercial ShareAlike รุ่น 2.5:

เนื่องจากมีเงื่อนไข NC และ ND จึงไม่ใช่ สัญญาอนุญาตแบบเสรีสำหรับในจุดมุ่งหมายของวิกิพีเดีย