วิธีใช้

แก้

โดยให้ใส่ต่อจากข้อความที่ไม่ได้ลงชื่อดังนี้: {{ไม่ได้ลงชื่อไอพี|หมายเลขไอพี|ตราเวลา}} วันที่และเวลานั้น อาจใส่หรือไม่ก็ได้