การใช้งาน แก้

ให้ใส่โค้ดดังนี้

{{ไม่มีแหล่งที่มา|วันที่}}

โดยสำหรับวันที่ ให้ใช้วันเวลาประเทศไทย รูปแบบ dd/mm/yyyy (วันที่/เดือนที่/ปี) และใช้ปีพุทธศักราช และให้แจ้งผู้อัปโหลดภาพโดยสามารถใช้ แม่แบบ:ต้องการแหล่งที่มาภาพ

ดูเพิ่ม แก้