ข้อบ่งใช่แก้ไข

{{by whom|date=ธันวาคม 2021}}

หรือ

{{by whom}}