ข้อความระวัง
  1. ห้ามใช้ REF TAG ในส่วนชื่อโบราณสถาน แต่ให้ใส่ไว้ใน |หมายเหตุ= ซึ่งจะแสดงผลต่อท้ายจากชื่อโบราณสถาน
  2. ห้ามใส่ลิงก์โดยตรงในส่วนของลิงก์ ให้ใส่แต่ url และข้อความ เพราะว่าเครื่องหมาย [ จะมีปัญหากับบอต ใส่ลิงก์ได้สามแบบเท่านั้น
    • สำหรับลิงก์กรมศิลปากรให้ใส่ |ทะเบียน=... (หมายเลขในฐานข้อมูล GIS) รอการปรับปรุง
    • สำหรับลิงก์ราชกิจจานุเบกษาให้ใส่ |GG=... (URL เต็มรูปแบบ) จะแสดงผลหลังวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
    • สำหรับลิงก์อื่นๆ (ใส่ได้ลิงก์เดียว) ใส่ |ลิงก์= ... (URL ช่องว่าง คำอธิบายลิงก์สั้นๆ) ซึ่งจะแสดงผลต่อจากลิงก์กรมศิลปากร

การใช้งานแก้ไข

  1. "ประกาศ" ไม่ต้องใส่ถ้ายังไม่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา แม่แบบจะแสดงข้อความว่ายังไม่ขึ้นทะเบียนโดยอัตโนมัติ และไม่แสดงลิงก์ให้อัปโหลดภาพ

ดูเพิ่มแก้ไข