แม่แบบ:วิกิพจนานุกรม

แม่แบบนี้ใช้สำหรับใส่กล่อง วิกิพจนานุกรม ไว้ทางขวามือ

วิธีใช้แก้ไข

  • {{วิกิพจนานุกรม}} ใช้เมื่อต้องการให้นำชื่อบทความมาเป็นชื่อลิงก์โดยอัตโนมัติ หรือ
  • {{วิกิพจนานุกรม|คำที่ต้องการ}} ระบุคำที่ต้องการตามลงไปเป็นชื่อลิงก์