แม่แบบ:วันสิ้นสุด

Documentation icon คู่มือการใช้งานแม่แบบ

แม่แบบนี้เหมือน {{End date}} ทุกประการแต่ใช้สำหรับปีพุทธศักราช