แม่แบบนี้ใช้สำหรับโพสต์การยินดีต้อนรับ ลงในหน้าพูดคุยของผู้ใช้ที่เพิ่งสมัครเข้ามาใหม่โดยอัตโนมัติ สำหรับสมาชิกเก่าก่อนเริ่มมีการโพสต์อัตโนมัติแต่ยังไม่เคยต้อนรับ สามารถใช้แม่แบบนี้เองก็ได้