แม่แบบนี้ใช้สำหรับติดในหน้าผู้ใช้เท่านั้น

  • พารามิเตอร์ที่ 1 (optional) ให้ใส่ชื่อผู้ใช้ หรือการเชื่อมโยงไปยังหน้าผู้ใช้ หากไม่ใส่จะดึงชื่อผู้ใช้จากหัวเรื่องมาแสดงโดยอัตโนมัติ
  • พารามิเตอร์ที่ 2 (optional) ให้ใส่วันที่ที่จะกลับมา หากไม่ใส่จะขึ้นว่า "และจะกลับมาในเร็ววัน"
  • พารามิเตอร์ที่ 3 (optional) ให้ใส่สาเหตุที่ไม่สามารถใช้วิกิพีเดียได้ตามปกติ หากไม่ใส่จะไม่แสดงสาเหตุ