Documentation icon คู่มือการใช้งานแม่แบบ[ดู] [แก้] [ประวัติ] [ล้างแคช]

จุดประสงค์ แก้ไข

เพื่อเชื่อมโยงไปยังบทความใน The New Student's Reference Work ฉบับวิกิซอร์ซ

การใช้งาน แก้ไข

{{ป้าย NSRW}} หรือ {{NSRW poster}}

หรือ

{{ป้าย NSRW|ชื่อบทความ}} หรือ {{NSRW poster|ชื่อบทความ}}

หรือ

{{ป้าย NSRW|ชื่อบทความ|ชื่อที่แสดง}} หรือ {{NSRW poster|ชื่อบทความ|ชื่อที่แสดง}}

ตัวอย่าง แก้ไข

{{ป้าย NSRW|Bebel, Ferdinand August}} ผลลัพธ์แสดงด้านขวา (ภาพบน)

ถ้าชื่อบทความใน NSRW ไม่เหมาะสมให้ใช้:

{{ป้าย NSRW|Bebel, Ferdinand August|August Bebel}} ผลลัพธ์แสดงด้านขวา (ภาพล่าง)

ถ้าไม่มีชื่อระบุก็จะใช้ชื่อของหน้านั้นแทน

เคล็ดการใช้งาน แก้ไข

เมื่อนำแม่แบบนี้ไปใช้ในบทความวิกิพีเดีย กรุณาใส่ไว้ในส่วน "แหล่งข้อมูลอื่น" ด้านล่างของบทความ

ดูเพิ่ม แก้ไข