นี่คือแม่แบบย่อย {{ปุ่ม/core}}

อย่าใช้แม่แบบนี้โดยตรง กรุณาใช้ {{ปุ่ม}} แทน

แม่แบบนี้ถูกเรียกใช้โดย {{ปุ่ม}} ซึ่งรหัสการทำงานที่อาจต้องทำซ้ำหลายครั้งใน {{ปุ่ม}} เพื่อให้การใช้งานง่ายขึ้น

เอกสารการใช้งานฉบับเต็มให้ดูที่ {{ปุ่ม}}