แม่แบบ:ปีปกติ-อธิก

ปฏิทินไทยที่วันแรกเป็นวัน   อาทิตย์ - จันทร์ - อังคาร - พุธ - พฤหัสบดี - ศุกร์ - เสาร์
ปีอธิกสุรทินที่วันแรกเป็นวัน   อาทิตย์ - จันทร์ - อังคาร - พุธ - พฤหัสบดี - ศุกร์ - เสาร์