ข้อบ่งใช้แก้ไข

ใส่แม่แบบนี้ไว้เหนือส่วนของบทความที่ต้องการพิสูจน์อักษร

ตัวแปรแก้ไข

{{ปรับภาษา-ส่วน| for = | date = }}

สองช่องหลังจะใส่หรือเว้นไว้ก็ได้

เช่น:

{{ปรับภาษา-ส่วน|for=เขียนสะกดคำให้ถูกต้องตามหลักภาษาไทย|date=1 มกราคม 2556}}

แสดงผล:

ถ้าเว้นช่องกลางไว้ จะแสดงเหตุผลทั่วไปในการพิสูจน์อักษรดังนี้:

หน้าเปลี่ยนทางแก้ไข

  • {{copy edit-section}}

ดูเพิ่มแก้ไข