แม่แบบนี้ใส่สัญลักษณ์รูปเครื่องหมายบวกไว้ที่มุมขวาของบทความ เพื่อแสดงว่าบทความนั้นเป็นบทความคุณภาพ