แม่แบบ:ดาวอาหารและเครื่องดื่ม

Food Barnstar Hires.png ดาวอาหารและเครื่องดื่ม

วิธีใช้แก้ไข

ให้ใส่

{{subst:ดาวอาหารและเครื่องดื่ม|เหตุผล ~~~~}}

ในหน้าพูดคุยของผู้ใช้ที่คุณต้องการให้