แม่แบบ:ดาวผู้ดูแลระบบที่ดี

Administrator Barnstar Hires.png

ดาวผู้ดูแลระบบที่ดี
{{{1}}}

วิธีใช้Edit

ให้ใส่

{{subst:ดาวผู้ดูแลระบบที่ดี|เหตุผล ~~~~}}

ในหน้าพูดคุยของผู้ใช้ที่คุณต้องการให้