แม่แบบ:กีฬาเคอร์ลิงในเอเชียนเกมส์ฤดูหนาว 2017 ประเภททีมชาย เกมที่ 11