แม่แบบ:กล่องข้อมูล เหตุการณ์

กล่องข้อมูล เหตุการณ์
Documentation icon คู่มือการใช้งานแม่แบบ[ดู] [แก้] [ประวัติ] [ล้างแคช]

{{กล่องข้อมูล เหตุการณ์}} ควรใช้เพื่อระบุเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งเดียว โดยปกติจะอยู่ที่ด้านบนสุดของบทความ สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดซ้ำ ให้ใช้ {{กล่องข้อมูล เหตุการณ์ที่เกิดซ้ำ}}

การใช้งาน

แก้
{{{title}}}
[[File:{{{image}}}|{{{image_size}}}|alt={{{image_alt}}}|upright={{{image_upright}}}|{{{image_alt}}}]]
{{{caption}}}
ชื่อพื้นเมือง {{{native_name}}}
ชื่อภาษาอังกฤษ{{{english_name}}}
วันที่{{{date}}}
เวลา{{{time}}} ({{{timezone}}})
ระยะเวลา{{{duration}}}
สถานที่{{{venue}}}
ที่ตั้ง{{{location}}}
พิกัด{{{coordinates}}}
ชื่ออื่น{{{also_known_as}}}
ประเภท{{{type}}}
แก่น{{{theme}}}
สาเหตุ{{{cause}}}
เหตุจูงใจ{{{motive}}}
เป้าหมาย{{{target}}}
ผู้รายงานคนแรก{{{first_reporter}}}
งบประมาณ{{{budget}}}
{{{patron}}}
จัดโดย{{{organisers}}}
ถ่ายทำโดย{{{filmed_by}}}
ผู้เข้าร่วม{{{participants}}}
ผล{{{outcome}}}
ความสูญเสีย
{{{casualties1}}}
{{{casualties2}}}
{{{casualties3}}}
เสียชีวิต{{{reported deaths}}}
บาดเจ็บไม่ถึงตาย{{{reported injuries}}}
สูญหาย{{{reported missing}}}
ทรัพย์สินเสียหาย{{{reported property damage}}}
ฝังศพ{{{burial}}}
พลัดถิ่น{{{displaced}}}
ไต่สวน{{{inquiries}}}
ชันสูตร{{{inquest}}}
จนท. ชันสูตร{{{coroner}}}
จับ{{{arrests}}}
ต้องสงสัย{{{suspects}}}
ต้องหา{{{accused}}}
พิพากษาลงโทษ{{{convicted}}}
ข้อหา{{{charges}}}
พิจารณาคดี{{{trial}}}
พิพากษาลงโทษ{{{verdict}}}
จำนวนถูกพิพากษาลงโทษ{{{convictions}}}
โทษ{{{sentence}}}
ห้ามสิ่งพิมพ์{{{publication_bans}}}
คดีความ{{{litigation}}}
รางวัล{{{awards}}}
ภาพยนตร์{{{url}}}
เว็บไซต์{{{website}}}
{{{notes}}}
{{กล่องข้อมูล เหตุการณ์
| title          = <!-- Title to display, if other than page name -->
| image          = 
| image_upright      = 
| image_alt        = 
| caption         = 
| native_name       = 
| native_name_lang     = 
| english_name       = 
| time           = 
| timezone         = 
| duration         = <!-- {{duration|h=x|m=x|s=x}} or {{time interval|date1|date2|options}} -->
| date           = <!-- {{start date|YYYY|MM|DD}} or {{start and end dates|YYYY|MM|DD|YYYY|MM|DD}} -->
| venue          = 
| location         = 
| coordinates       = <!-- {{coord|LAT|LON|region:XXXX_type:event|display=inline,title}} -->
| also_known_as      = 
| type           = 
| theme          = 
| cause          = 
| motive          = 
| target          = 
| first_reporter      = 
| budget          = 
| patron          = <!-- or |patrons= -->
| organisers        = <!-- or |organizers= -->
| filmed_by        = 
| participants       = 
| outcome         = 
| casualties1       = 
| casualties2       = 
| casualties3       = 
| reported deaths     = 
| reported injuries    = 
| reported missing     = 
| reported property damage = 
| burial          = 
| displaced        = 
| inquiries        = 
| inquest         = 
| coroner         = 
| arrests         = 
| suspects         = 
| accused         = 
| convicted        = 
| charges         = 
| trial          = 
| verdict         = 
| convictions       = 
| sentence         = 
| publication_bans     = 
| litigation        = 
| awards          = 
| url           = 
| blank_label       = <!-- or |blank_data= -->
| blank1_label       = <!-- or |blank1_data= -->
| blank2_label       = <!-- or |blank2_data= -->
| website         = <!-- {{URL|example.com}} -->
| notes          = 
}}

พารามิเตอร์

แก้
 • |title= - name of the event, if omitted, the page name will be used
 • |child= - set to "yes" if you are embedding this infobox in another one
 • |image= - name of the image of the event
 • |image_size= - image size in pixels – deprecated; use image_upright instead
 • |image_upright= - image scaling factor; defaults to 1 if left empty – see WP:IMGSIZE
 • |image_alt= -
 • |caption= - optional caption of the image
 • |native_name= - the native name of the event, if different
 • |native_name_lang= - ISO 639-2 code for the native name e.g. 'fr' for French.
 • |english_name= -
 • |time= -
 • |timezone= -
 • |duration= -
 • |date= - {{start date|YYYY|MM|DD}} for the date of a single-day event or {{start and end dates|YYYY|MM|DD|YYYY|MM|DD}} for multi-day events
 • |venue= - name of the particular venue (alternative to location)
 • |location= - the location of the event
 • |coordinates= - Use {{Coord}}, with display=inline,title (ex: {{coord|LAT|LON|region:XXXX_type:event|display=inline,title}})
 • |also_known_as= -
 • |type= -
 • |theme= -
 • |cause= -
 • |motive= -
 • |target= -
 • |first_reporter= -
 • |budget= - the larger of budgeted income or expense
 • |patron= or |patrons= - patronage
 • |organisers= or |organizers= - organised by
 • |filmed_by= -
 • |participants= - the typical number of participants
 • |outcome= -
 • |casualties1= -
 • |casualties2= -
 • |casualties3= -
 • |reported deaths= -
 • |reported injuries= -
 • |reported missing= -
 • |reported property damage= -
 • |burial= -
 • |displaced= - people forced to leave home
 • |inquiries= -
 • |inquest= -
 • |coroner= -
 • |arrests= -
 • |suspects= -
 • |accused= -
 • |convicted= -
 • |charges= -
 • |trial= -
 • |verdict= -
 • |convictions= -
 • |sentence= -
 • |publication_bans= -
 • |litigation= -
 • |awards= -
 • |url= -
 • |blank_label= or |blank_data= -
 • |blank1_label= or |blank1_data= -
 • |blank2_label= or |blank2_data= -
 • |website= - Use {{URL}} (ex: {{URL|example.com}})
 • |notes= -

ตัวอย่าง

แก้
Bombay Explosion
Smoke billowing out of Harbour
วันที่14 April 1944
เวลา16:15 IST (10:45 UTC)
ที่ตั้งVictoria Dock, Bombay, British India
พิกัด18°57′10″N 72°50′42″E / 18.9527772°N 72.8449774°E / 18.9527772; 72.8449774
สาเหตุship fire
ความสูญเสีย
800+ dead
3,000 injured
ภาพยนตร์example.com
เว็บไซต์example.com
{{Infobox event
|title=Bombay Explosion
|image=Bombay-Docks-aftermath1.png
|caption=Smoke billowing out of Harbour
|date=14 April 1944
|time=16:15 IST (10:45 UTC)
|place=Victoria Dock, Bombay, [[British Raj|British India]]
|coordinates = {{coord|18.9527772|N|72.8449774|E|type:event_region:IN|display=inline,title}}
|cause=ship fire
|url={{URL|example.com}}
|casualties1=800+ dead
|casualties2=3,000 injured
|website={{URL|example.com}}
}}

ไมโครฟอร์แมต

แก้
The HTML mark-up produced by this template includes an hCalendar microformat that makes event details readily parsable by computer programs. This aids tasks such as the cataloguing of articles and maintenance of databases. For more information about the use of microformats on Wikipedia, please visit the Microformat WikiProject.
Classes used

The HTML classes of this microformat include:

 • attendee
 • contact
 • description
 • dtend
 • dtstart
 • location
 • organiser
 • summary
 • url
 • vevent
Please do not rename or remove these classes
nor collapse nested elements which use them.

หมวดหมู่ติดตาม

แก้

ดูเพิ่ม

แก้