ตัวอย่าง แก้

{{กล่องข้อมูล สื่อไม่เสรี
| คำอธิบายภาพ = ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงกลาโหม
| เจ้าของลิขสิทธิ์ = พลเอกฤทธี อินทราวุธ
| เว็บไซต์ที่มา = ไม่มี
| เหตุผลในการใช้ภาพ = แสดงยศพลเอก
}}