แม่แบบ:กล่องข้อมูล ยุคประวัติศาสตร์

Documentation icon คู่มือการใช้งานแม่แบบ
{{Infobox historical era
| name = 
| start =
| end =
| image = 
| alt =
| caption =
| before = 
| including = 
| after = 
| capital =
| government_type =
| monarchs = 
}}