แม่แบบ:กล่องข้อมูล บุคคลในประวัติศาสตร์จีน/doc

การใช้งาน

แก้

ดูเพิ่ม

แก้
เจิ้งจวงกง
郑庄公
พระมหากษัตริย์องค์ที่ 3 แห่งอาณาจักรเจิ้ง
ครองราชย์744 ปีก่อนคริสตกาล - 701 ปีก่อนคริสตกาล
ก่อนหน้าเจิ้งหวู่กง
ถัดไปเจิ้งจาวกง
ข้อมูลส่วนบุคคล
พระราชสมภพ757 ปีก่อนคริสตกาล
สวรรคต701 ปีก่อนคริสตกาล
พระนามเดิม
พระนามเดิม : จี อู้เซิง (姬寤生)
แซ่ : จี (姬)
เชื้อชาติ
หัวเชี่ย
พระสมัญญานาม
จ้วงกง (庄公)