วิธีใช้แก้ไข

รูปแบบพื้นฐานแก้ไข

{{กล่องข้อมูล นักพากย์
| ชื่อ = 
| ภาพ =
| คำบรรยายภาพ =
| ขนาดภาพ =
| ชื่อ =
| ชื่อเล่น =
| เพศ =
| สถานที่เกิด =
| สถานที่เสียชีวิต =
| วันเกิด = 
| วันที่เสียชีวิต = 
| สังกัด =
| คู่สมรส =
| ครอบครัว =
| เว็บไซต์ =
| ช่วงปี =
| ผลงานแรก =
| ผลงาน =
}}

สามารถเพิ่มเติมโค้ดต่อไปนี้ หากมีผลงานอื่นเพิ่มเติม

<!-- ผลงานทางด้านดนตรี -->
{{นักพากย์/ผลงานทางด้านดนตรี
 | ชื่อผลงาน =
 | ช่วงปี =
 | ประเภท =
 | สาขา =
 | ตำแหน่ง =
 | ค่าย =
 | สมาชิก =
}}
<!— สำหรับผลงานอื่น -->
{{นักพากย์/ผลงาน
 | สาขา =
 | ชื่อผลงาน =
 | ช่วงปี =
 | ประเภท =
 | ผลงานแรก =
}}
{{{ชื่อ}}}
{{{ภาพ}}}
{{{คำบรรยายภาพ}}}
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ {{{ชื่อ}}}
ชื่อเล่น {{{ชื่อเล่น}}}
เพศ {{{เพศ}}}
วันเกิด {{{วันเกิด}}}
สถานที่เกิด {{{เมืองที่เกิด}}} {{{ประเทศที่เกิด}}}
วันที่เสียชีวิต {{{วันที่เสียชีวิต}}}
สถานที่เสียชีวิต {{{เมืองที่เสียชีวิต}}} {{{ประเทศที่เสียชีวิต}}}
สังกัด {{{สังกัด}}}
คู่สมรส {{{คู่สมรส}}}
ครอบครัว {{{ครอบครัว}}}
เว็บไซต์ {{{เว็บไซต์}}}
ผลงานการพากย์
สาขา {{{สาขา}}}
ช่วงปี {{{ช่วงปี}}}
ประเภท {{{ประเภท}}}
ผลงานแรก {{{ผลงานแรก}}}
ผลงานด้านดนตรี
ช่วงปี {{{ช่วงปี}}}
ประเภท {{{ประเภท}}}
สาขา {{{สาขา}}}
ค่าย {{{ค่าย}}}
สมาชิก {{{สมาชิก}}}

ตัวอย่างรูปแบบ

{{กล่องข้อมูล นักพากย์
| ชื่อ = 
| ภาพ =
| คำบรรยายภาพ =
| ขนาดภาพ =
| ชื่อ =
| ชื่อเล่น =
| เพศ =
| สถานที่เกิด =
| สถานที่เสียชีวิต =
| วันเกิด = 
| วันที่เสียชีวิต = 
| สังกัด =
| คู่สมรส =
| ครอบครัว =
| เว็บไซต์ =
| ผลงาน = {{นักพากย์/ผลงาน
 | สาขา =
 | ช่วงปี =
 | ประเภท =
 | ผลงานแรก =
}}{{นักพากย์/ผลงานทางด้านดนตรี
 | ช่วงปี =
 | ประเภท =
 | สาขา =
 | ค่าย =
 | สมาชิก =
}}
}}