แม่แบบ:กล่องข้อมูล การจัดหมู่หนังสือแบบห้องสมุด

Documentation icon คู่มือการใช้งานแม่แบบ[ดู] [แก้] [ประวัติ] [ล้างแคช]
การจัดทำรายการและ
หมู่หนังสือแบบห้องสมุด
บลิส{{{บลิส}}}
โคลอน{{{โคลอน}}}
ทศนิยมดิวอี้{{{ดิวอี้}}}
หอสมุดรัฐสภา{{{รัฐสภา}}}
ทศนิยมสากล{{{สากล}}}

วากยสัมพันธ์แก้ไข

{{กล่องข้อมูล การจัดหมู่หนังสือแบบห้องสมุด|ดิวอี้= |รัฐสภา= |สากล=}} 

หรือ

{{Infobox library classification |DDC= |LCC= |UDC=}}

พารามิเตอร์แก้ไข

ชื่อไทย ชื่ออังกฤษ เลือกได้ ลักษณะ
บลิส BC ใช่ การจัดหมู่หนังสือแบบบลิส
โคลอน CC ใช่ การจัดหมู่หนังสือแบบโคลอน
ดิวอี้ DDC ใช่ การจัดหมู่หนังสือแบบทศนิยมดิวอี้
รัฐสภา LCC ใช่ การจัดหมู่หนังสือแบบหอสมุดรัฐสภา
สากล UDC ใช่ การจัดหมู่หนังสือแบบทศนิยมสากล

ตัวอย่างแก้ไข

การจัดทำรายการและ
หมู่หนังสือแบบห้องสมุด
บลิสARS
โคลอนB2
ทศนิยมดิวอี้512
หอสมุดรัฐสภาQA150-272.5
ทศนิยมสากล512
{{กล่องข้อมูล การจัดหมู่หนังสือแบบห้องสมุด|บลิส = ARS|โคลอน = B2|ดิวอี้ = 512|รัฐสภา = QA150-272.5|สากล = 512}}