แม่แบบ:กล่องการเลือกตั้ง รวม พรรค

  [[{{{พรรค}}}|{{{พรรค}}}]] {{{ที่นั่ง}}} {{{เปลี่ยนแปลง}}} {{{เปอร์เซนต์ที่นั่ง}}} {{{คะแนนเสียง}}} {{{คะแนนเสียงเปอร์เซนต์}}} {{{เปอร์เซนต์เปลี่ยนแปลง}}}