แม่น้ำปารากวัย (สเปน: Río Paraguay; โปรตุเกส: Rio Paraguai; กวารานี: Ysyry Paraguái) เป็นแม่น้ำที่สำคัญของประเทศปารากวัย ต้นกำเนิดแม่น้ำอยู่ในประเทศบราซิล มีความยาวทั้งสิ้น 2,000 กิโลเมตร ไหลผ่านบราซิล ผ่านกลางประเทศปารากวัย ก่อนจะรวมกับแม่น้ำปารานาที่พรมแดนปารากวัยกับอาร์เจนตินา

แม่น้ำปารากวัย

แหล่งข้อมูลอื่น แก้ไข