แพทริก คูร์เวน

แพทริก คูร์เวน (14 ธันวาคม ค.ศ. 1884 – 31 พฤษภาคม ค.ศ. 1949) เป็นนักแสดงละครเวทีและนักแสดงภาพยนตร์ชาวอังกฤษ

ผลงานแก้ไข

 • The Ringer (1931)
 • Loyalties (1933)
 • Department Store (1935)
 • Men of Yesterday (1936)
 • There Was a Young Man (1937)
 • Return to Yesterday (1940)
 • The Man in Grey (1943)
 • The Lamp Still Burns (1943)
 • The Shipbuilders (1943)
 • Strawberry Roan (1944)
 • Don't Take It to Heart (1944)
 • Give Me the Stars (1945)
 • The Echo Murders (1945)
 • They Knew Mr. Knight (1946)
 • Nothing Venture (1948)

อ้างอิงแก้ไข

อ้างอิงผิดพลาด: ป้ายระบุ <ref> ที่นิยามใน <references> มีลักษณะกลุ่ม "" ซึ่งไม่ปรากฏในข้อความก่อนหน้า

อ้างอิงผิดพลาด: ป้ายระบุ <ref> ที่นิยามใน <references> มีลักษณะกลุ่ม "" ซึ่งไม่ปรากฏในข้อความก่อนหน้า

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข