แตออดอราแห่งวอเลเคีย

แตออดอรา (บัลแกเรีย: Теодора) แห่งวอเลเคีย เป็นพระธิดาในบาซารับที่ 1 แห่งวอเลเคีย (ครองราชย์ 1310 - 1352) และพระนางมากีร์ตา[1][2] พระองค์อภิเษกสมรสกับพระเจ้าซาร์อีวัน อาแลกซันเดอร์แห่งบัลแกเรีย ประมาณปี 1331 มีพระราชบุตร 4 พระองค์ ในปี ค.ศ. 1345 พระเจ้าซาร์ตัดสินพระทัยหย่ากับพระองค์ และส่งพระองค์ไปเป็นนางชีอยู่ในอาราม

แตออดอรา
ซารีนาแห่งบัลแกเรีย
ระหว่าง1331–1345
ก่อนหน้าธีโอโดรา พาลาโอโลจีนา
ถัดไปซารา (แตออดอรา)
คู่อภิเษกพระเจ้าซาร์อีวาน อเล็กซานเดอร์แห่งบัลแกเรีย
พระราชบุตรมีคาอิล อาแซนที่ 4 แห่งบัลแกเรีย
พระเจ้าซาร์อีวัน สรัตซีมีร์แห่งบัลแกเรีย
อีวัน อาแซนที่ 4 แห่งบัลแกเรีย
วาสิลีซา?
ราชวงศ์บาซารับ
พระราชบิดาบาซารับที่ 1 แห่งวอเลเคีย
พระราชมารดาโดอามา มาร์กีตา

อ้างอิงแก้ไข

  1. P. P. Panaitescu, Mircea cel Bătrân, Corint, Bucureşti, 2000, p. 37 and p. 45, n. 25
  2. Constantin C. Giurescu, Istoria Românilor, All Educaţional, Bucureşti, 2003, p. 299-300
ก่อนหน้า แตออดอราแห่งวอเลเคีย ถัดไป
ธีโอโดรา พาลาโอโลจีนา    
ซารีนาแห่งบัลแกเรีย
(ราชวงศ์ชิชมาน)

(ค.ศ. 1331 - 1345)
  ซารา (เทออดอรา)