เอดับเบิลยูเอ เวิลด์แทกทีม แชมเปียนชิพ

(เปลี่ยนทางจาก แชมป์โลกแท็กทีม AWA)

เอดับเบิลยูเอ เวิลด์แทกทีม แชมเปียนชิพ เป็นเข็มขัดแชมป์ประเภทแทกทีมของ American Wrestling Association ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1960 และสิ้นสุดลงในปี ค.ศ. 1991

AWA World Tag Team Championship
เอดับเบิลยูเอ เวิลด์แทกทีม แชมเปียนชิพ
รายละเอียด
สมาคม American Wrestling Association
วันก่อตั้ง ค.ศ. 1960
วันยกเลิก ค.ศ. 1991

ประวัติการครองแชมป์

แก้
# นักมวยปล้ำ สมัย วันที่ ระยะเวลาการครอง (วัน) สถาที่ ศึก หมายเหตุ
1
Murder, Inc.
(Stan Kowalski and Tiny Mills)
1
August 1960 64 N/A N/A Kowalski and Mills were awarded the NWA World Tag Team Championship on August 1960. They were recognized as the first AWA champions when the AWA withdrew from the NWA and recognized its own champions.
2
Hard Boiled Haggerty and Len Montana / Gene Kiniski
1
4 ตุลาคม 1960 231 Minneapolis, Minnesota Live event Montana suffered a broken leg in a match against Verne Gagne. On March 18, 1961, Haggerty chose Kiniski as his new partner.
3
Leo Nomellini and Wilbur Snyder
1
23 พฤษภาคม 1961 57 Minneapolis, Minnesota Live event
4
Hard Boiled Haggerty and Gene Kiniski
2
19 กรกฎาคม 1961 20 St. Paul, Minnesota Live event
-
Vacated
-
8 สิงหาคม 1961 0 N/A Live event Title vacated after Haggerty and Kiniski split up when Haggerty's interference in a cage match between Kiniski and Verne Gagne backfires.
5
Hard Boiled Haggerty (3) and Bob Geigel
1
26 กันยายน 1961 51 St. Paul, Minnesota Live event Haggerty defeated Kiniski for control of the titles and chose Geigel as his new partner.
6
Pat Kennedy and Dale Lewis
1
16 พฤศจิกายน 1961 7 Rochester, Minnesota Live event
7
Bob Geigel (2) and Otto Von Krupp
1
23 พฤศจิกายน 1961 39†† Rochester, Minnesota Live event
-
Vacated
-
January 1962 0 N/A N/A Title vacated when Von Krupp was injured.
8
Larry Hennig and Duke Hoffman
1
15 มกราคม 1962 29 St. Paul, Minnesota Live event Defeated Ivan and Nikita Kalmikoff in a tournament final.
9
Bob Geigel (3) and Stan Kowalski (2)
1
13 กุมภาพันธ์ 1962 47†† Minneapolis, Minnesota Live event
10
The Neilsons
(Art Neilson and Stan Neilson)
1
April 1962 259 Cincinnati, Ohio N/A This was a "phantom" title change, as no match actually took place.
11
Mr. High and Mr. Low
1
16 ธันวาคม 1962 16 St. Paul, Minnesota Live event
12
The Kalmikoffs
(Ivan Kalmikoff and Karol Kalmikoff)
1
1 มกราคม 1963 231 Minneapolis, Minnesota Live event
13
The Crusher and Dick the Bruiser
1
20 สิงหาคม 1963 173 Minneapolis, Minnesota Live event
14
Moose Evans and Verne Gagne
1
9 กุมภาพันธ์ 1964 14 Minneapolis, Minnesota Live event
15
The Crusher and Dick the Bruiser
2
23 กุมภาพันธ์ 1964 342 St. Paul, Minnesota Live event
16
Larry Hennig (2) and Harley Race
1
30 มกราคม 1965 175 Minneapolis, Minnesota Live event
17
The Crusher (3) and Verne Gagne (2)
1
24 กรกฎาคม 1965 14 Minneapolis, Minnesota Live event
18
Larry Hennig (3) and Harley Race
2
7 สิงหาคม 1965 294 Minneapolis, Minnesota Live event
19
The Crusher (4) and Dick the Bruiser
3
28 พฤษภาคม 1966 223 Minneapolis, Minnesota Live event
20
Larry Hennig (4) / Chris Markoff and Harley Race
3
6 มกราคม 1967 308 Chicago, Illinois Live event On November 1, 1967, Markoff replaced Hennig, who had his leg broken by Verne Gagne in Winnipeg, Manitoba.
21
Pat O'Connor and Wilbur Snyder (2)
1
10 พฤศจิกายน 1967 22 Chicago, Illinois Live event
22
Mitsu Arakawa and Dr. Moto
1
2 ธันวาคม 1967 392 Chicago, Illinois Live event
23
The Crusher (5) and Dick the Bruiser
4
28 ธันวาคม 1968 245 Chicago, Illinois Live event
24
The Vachons
(Butcher Vachon and Mad Dog Vachon)
1
30 สิงหาคม 1969 623 Chicago, Illinois Live event
25
Red Bastien and Hercules Cortez / The Crusher (6)
1
15 พฤษภาคม 1971 250 Milwaukee, Wisconsin Live event In August 1971, Bastien chose The Crusher as his new partner after Cortez was killed in a car accident on July 23 near St. Cloud, Minnesota.
26
Nick Bockwinkel and Ray Stevens
1
20 มกราคม 1972 345 Denver, Colorado Live event
27
Verne Gagne (3) and Billy Robinson
1
30 ธันวาคม 1972 7 Minneapolis, Minnesota Live event
28
Nick Bockwinkel and Ray Stevens
2
6 มกราคม 1973 561 St. Paul, Minnesota Live event
29
The Crusher (7) and Billy Robinson (2)
1
21 กรกฎาคม 1974 95 Green Bay, Wisconsin Live event
30
Nick Bockwinkel and Ray Stevens
3
24 ตุลาคม 1974 296 Winnipeg, Manitoba Live event
31
The Crusher (8) and Dick the Bruiser
5
16 สิงหาคม 1975 342 Chicago, Illinois Live event
32
Bobby Duncum and Blackjack Lanza
1
23 กรกฎาคม 1976 349 Chicago, Illinois Live event
33
The High Flyers
(Jim Brunzell and Greg Gagne)
1
7 กรกฎาคม 1977 443 Winnipeg, Manitoba Live event
34
Pat Patterson and Ray Stevens (4)
1
23 กันยายน 1978 256 N/A N/A Awarded the titles when Brunzell was injured in a charity softball game.
35
Verne Gagne (4) and Mad Dog Vachon (2)
1
6 มิถุนายน 1979 410 Winnipeg, Manitoba Live event
36
The East-West Connection
(Adrian Adonis and Jesse Ventura)
1
20 กรกฎาคม 1980 329 Denver, Colorado Live event Won by forfeit when Gagne no-showed scheduled defence.
37
The High Flyers
2
14 มิถุนายน 1981 742 Green Bay, Wisconsin Live event
38
The Sheiks
(Jerry Blackwell and Ken Patera)
1
26 มิถุนายน 1983 315 Minneapolis, Minnesota Live event
39
The Crusher (9) and Baron Von Raschke
1
6 พฤษภาคม 1984 111 Green Bay, Wisconsin Live event
40
The Road Warriors
(Animal and Hawk)
1
25 สิงหาคม 1984 400 Las Vegas, Nevada Live event
41
Jimmy Garvin and Steve Regal
1
29 กันยายน 1985 111 St. Paul, Minnesota Live event
42
Scott Hall and Curt Hennig
1
18 มกราคม 1986 119 Albuquerque, New Mexico Live event 58-minute match sees abrupt title change as Regal quits the company.
43
Buddy Rose and Doug Somers
1
17 พฤษภาคม 1986 255 Hammond, Indiana AWA All-Star Wrestling
44
The Midnight Rockers
(Marty Jannetty and Shawn Michaels)
1
27 มกราคม 1987 118 St. Paul, Minnesota Live event
45
Soldat Ustinov and Boris Zhukov / Doug Somers (2)
1
25 พฤษภาคม 1987 139 Lake Tahoe, Nevada Live event Somers replaced Zhukov on October 1987 after he jumped to the WWF.
46
Bill Dundee and Jerry Lawler
1
11 ตุลาคม 1987 8 Memphis, Tennessee Live event (Continental Wrestling Association)
47
Dr. D and Hector Guerrero
1
19 ตุลาคม 1987 7 Memphis, Tennessee Live event (Continental Wrestling Association) Dr. D was local wrestler Carl Styles under a mask.
48
Bill Dundee and Jerry Lawler
2
26 ตุลาคม 1987 4 Memphis, Tennessee Live event (Continental Wrestling Association)
49
The Midnight Express
(Dennis Condrey and Randy Rose)
1
30 ตุลาคม 1987 58 Whitewater, Wisconsin AWA Championship Wrestling
50
The Midnight Rockers
2
27 ธันวาคม 1987 83 Las Vegas, Nevada AWA Championship Wrestling Titles were held up on February 15, 1988, after a controversial match with The Rock 'n' Roll Express in Memphis. The Rockers won a rematch on February 22, 1988, also in Memphis, but this was never recognized and they remain two-time champions.
51
Badd Company
(Paul Diamond and Pat Tanaka)
1
19 มีนาคม 1988 371 Las Vegas, Nevada AWA Championship Wrestling
52
The Olympians
(Ken Patera (2) and Brad Rheingans)
1
25 มีนาคม 1989 177 Rochester, Minnesota AWA Championship Wrestling
-
Vacated
-
18 กันยายน 1989 0 N/A N/A Title vacated when Patera was injured.
53
The Destruction Crew
(Wayne Bloom and Mike Enos)
1
1 ตุลาคม 1989 314 Rochester, Minnesota AWA Championship Wrestling Defeated Paul Diamond and Greg Gagne in a tournament final.
54
D.J. Peterson and The Trooper
1
11 สิงหาคม 1990 143†† Rochester, Minnesota AWA Championship Wrestling
-
Title retired.
-
January 1991 0 N/A N/A AWA closes.

There are no records of the day the reign began, only the month so the first day of the month is counted.

††There are no records of the day the reign ended, only the month so the first day of the month is counted.

ดูเพิ่ม

แก้

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้