แควาเลียร์ผู้หัวเราะ (แก้ความกำกวม)

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย

แควาเลียร์ผู้หัวเราะ อาจหมายถึง