ง้อไบ๊

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย
(เปลี่ยนทางจาก เอ้อเหมย)

ง้อไบ๊ หรือ เอ๋อเหมย อาจหมายถึง