เอไคยูรา
การจำแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์
อาณาจักร: Animalia
ไฟลัม: Echiura
Stephen, 1965

เอไคยูรา (Echiura) เป็นไฟลัมหนึ่งของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง มีลักษณะร่วมกับไฟลัมไซปันคูลา โดยจะมีลักษณะต่างกันคือ มีระบบหมุนเวียนเลือดที่แท้จริง กินเศษซากสัตว์ในท้องทะเล ส่วนหัวไม่สามารถหดเข้าได้ และลำตัวมีลักษณะคล้ายช้อน จึงได้ชื่อว่า "หนอนช้อน"