เอี๊ยทิซิม ตัวละครในนิยายกำลังภายในเรื่องมังกรหยก เป็นน้องร่วมสาบานของก๊วยเซ่าเทียน มีภรรยาชื่อเปาเสียะย้อ และมีลูกด้วยกันชื่อ เอี๊ยคัง และยังมีบุตรบุญธรรมชื่อ มกเนี่ยมชื้อ