เอิลเซอ เอิลชเตอร์

Else Elster (22 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1910 – 28 มีนาคม ค.ศ. 1998) เป็นนักแสดงหญิงชาวเยอรมัน

ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกแก้ไข

 • Die blonde Nachtigall (1930)
 • Weekend in Paradise (1931)
 • Victoria and Her Hussar (1931)
 • Death Over Shanghai (1932)
 • Geheimnis des blauen Zimmers (1932)
 • The Escape to Nice (1932)
 • The Cheeky Devil (1932)
 • Wedding at Lake Wolfgang (1933)
 • Trouble Backstairs (1935)
 • Make Me Happy (1935)
 • The Violet of Potsdamer Platz (1936)
 • Hello Janine! (1939)
 • The Unfaithful Eckehart (1940)
 • Jud Süß (1940)
 • Love is Duty Free (1941)
 • Fritze Bollmann wollte angeln (1943)

บรรณานุกรมแก้ไข

 • Rentschler, Eric. The Ministry of Illusion: Nazi Cinema and Its Afterlife. Harvard University Press, 1996.
 • Weaver, Tom & Brunas, Michael & Brunas, John. Universal Horrors: The Studio's Classic Films, 1931-1946. McFarland & Company, 2007.

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข